MİLLİ KÜLTÜR YOZLAŞIRSA?.
Bu içerik 27 Ağustos 2015 18:16 tarihinde eklendi ve 2.624 kez okundu

Genel görüşe göre kültür, bir toplumun yaşam biçimidir. Kültür konusu çok geniş  bir yelpazedir.Bu geniş konuyu farklı bir bakış açısı ve örneklerle paylaşmak istiyorum.Kültürün en önemlisi Milli olanıdır. Millî kültür, temellerini oluşturan değişmez değerleri koruyarak, gelişen teknolojiye uygun, günümüz toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmeli ve güncelleştirilmelidir.

Bu görüşü Yunus Emre ve Hz. Mevlana dizelerinde anlatırlar bizlere. Yunus bir şiirinde şöyle seslenir "Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası. "Mevlana Celaleddin Rumi ise Mesnevide şöyle söyler; "Geçen gün geçti cancağızım, gelen yeni bir gündür, yeni şeyler söylemenin çağıdır..." ve Mevlana aynı konudaki hikmetli sözlerine devam eder;

 "Bir ayağımız sımsıkı millî ruh kökümüzde. Bir ayağımızla dolaşalım evrenleri..."

Diyor ki: ayağımızın birisi aynen pergelin sabit ayağı gibi millî değerlerimizde sabit duracak, diğer ayağımız, pergelin hareketli ayağı gibi sabit ayağın çevresindeki dış dünyayı dolaşacak ve millî kökümüze uygun ilmi çalışmaları toplayıp getirecek ve millî değerler süzgecinden geçirdikten sonra millî bünyeye zerk edecektir. İşte biz bu yüzden maddi manevi değerleri birbirinden ayıramayız. Kendi tarihimizi bu bakımdan incelersek, bizim millî varlığımızın oluşmasında coğrafî ve tarihî şartlar kadar mânevî kuvvetlerin de büyük rol oynadığını görürüz.

Türk Milleti, milli değerlerini dini değerler ile yücelttiği için, dünyaya hâkim olmuş, milletlerarası barışı kurmuş ve korumuştur. İnsanların fedakârlığı ve kahramanlığı da ancak ALLAH, DİN, MİLLET ve VATAN gibi değerlerin yücelmesiyle gerçekleşir. Eğer  Milli kültürün yozlaşırsa, ahlak, fazilet ve feragat duyguları enayilik,aptallık sayılırsa bu bir felaketin habercisidir.. Toplumun Millî bünyesindeki bozulma ve Millî kültürdeki yozlaşma, beraberinde ticari, ekonomik ve siyasal yozlaşmayı getirir ki, bu şekildeki bir millet, bağımsız devlet olma niteliğini yitirecektir. Tarih, bu şekilde yok olmuş milletlerin acıklı hatırasıyla doludur. Bu durumu iyi bilen emperyalist ülkeler, öncelikle sömürecekleri milletlerin millî kültürlerini ve ortak bağlarını zayıflatarak işe başlarlar ki; bundan maksat bu milletlerin birlikte hareket etme kabiliyetini ortadan kaldırmaktır. Ünlü Fransız devlet adamı General Charles De Gaullenin tam 50 yıl önce, 1966 yılında yapılan seçimlerde televizyonda yapmış olduğu bir konuşma bu bakımdan çok ilgi çekicidir; "Dünyanın dört bir yanında kültür merkezleri açıyoruz, büyük paralar döküyoruz bu işe. Boşa gitmiyor bu paralar. Kültürümüzün etkisiyle harcadıklarımızın daha fazlası dönüp bize geri geliyor. Kültürümüzle yetişen insanlar otomobil alacak olurlarsa Fransız otomobilini seçiyorlar. Edebiyatımızı, öbür sanat etkinliklerimizi, giyim kuşamımızı izliyorlar. Daha da önemlisi kültürümüze duydukları yakınlıkla her konuda bize destek oluyor, bizim yanımızda yer alıyorlar...1966 da söylenen bu söz ve hedef hepimize tanıdık gelmiştir eminim.

Bu görüş elbette sadece Fransız devlet adamına has bir görüş değildir. Bugün medeni ve güçlü dediğimiz ülkeler sinema filmleriyle sanayi ürünleriyle reklamlarıyla dünyanın diğer ülkelerini etkilemekte, kullanmakta ama menfaatleri olmadan kıllarını bile kıpırdatmamaktadırlar.1991 de Kuveyt işgaline hemen müdahale eden dünya, 1992 de 3 yıl süren, Avrupanın ortasında ki Bosna soykırımını görmemiştir bile. Geçen yıl fransa da terör saldırısında ölen 12 kişi için toplanan dünya liderleri onlarca evladını şehit veren TÜRKİYE için umursamaz davranmaktadırlar.  Olaya bu gözle bakınca aklıma hemen Göktürk Hükümdarı Bilge Kağanın tam 1300 sene önce Türk Milletine yapmış olduğu ikaz geliyor.

Şöyle diyor Bilge Kağan, Orhun Abidelerinde; Çin Milletinin sözü tatlı, ipeksi yumuşak idi. Tatlı sözü, yumuşak kumaşıyla kandırıp uzaktaki milleti kendine yakın tutardı. Kandırdıktan sonra da kötü yüzünü gösterirdi. Yurdu için düşüneni, yurdu için direneni yaşatmazdı. Bir kişi Çin’e karşı gelse onun soyunu sopunu kurutuncaya kadar yok ederdi. Çin’in tatlı sözüne, yumuşak ipeklisine çok aldandın, Türk Milleti. onun için çok öldün; Türk Milleti, aldanırsan öleceksin!... Çin Milleti ikiyüzlü, kalleş, hileci olduğu için kardeşi kardeşe kötüleyip birbirine düşürdüğü için, Beylerle milletin arasını açıp aralarına fesat soktuğu için Türk Milleti yurdundan oldu, Kağansız kaldı. Soylu yiğit oğulları Çinlilere köle oldu; hatun kızları cariye oldu. Türk beyleri, Türk adlarını terk etti. Çin beyleri gibi Çinli adını alarak Çin Kağanının buyruğuna girdi. Elli yıl hizmet etti. Doğuda günün doğduğu yere, Bökli Kağana, Batıda Demir Kapıya kadar ordu salıverdiler; Çin Kağanına il aldılar, töre aldılar. Türk Milletinde yönetilenler şöyle dertleniyordu: Yurdu olan bir millet idim; yurdum nerede şimdi? Kime yurt kazanıyorum ben? Kağanını bilen bir millet idim; kağanım nerde şimdi? Hangi kağana hizmet ediyorum ben?..

 Görüldüğü gibi Bilge Kağan, kendi millî kültürünü, töresini, örf ve âdetlerini terk ederek başka milletlere özenen bir milletin, zamanla istiklalini de yitirerek kendisine özendiği milletlerin oyuncağı ve kölesi olacağını belirtmiş tir.Mustafa Kemal  ATATÜRK te Bilge Kağan gibi düşünmüş olmalı ki;

 "Millî benliğini bulamayan milletler başka milletlere yem olurlar" sözüyle milletimizi uyarma gereği duymuştur.

26 Ağustos  1071 de bu aziz topraklara gelen TÜRK Milleti Milli tarihine kültürüne ,dini değerlerine örfüne adetine geleneklerine sahip çıkıp birliği ve beraberliği ile yücelip yükselmiştir.Devlet ve vatan aşkı ile her daim şehadet mertebesine ulaşmayı şeref bilmiştir.Bu topraklar ihanet ve hilelere karşı candan ve canandan vazgeçerek, fadakarlık edenlerle muhafaza edilmiştir.Ve kıyamete  kadarda bu aziz topraklar necip TÜRK Milletinin olacaktır.

ALLAH Milletimizi yolundan ayırmasın.Yar ve yardımcımız olsun..

Selam ve dua ile…..                               

  twitter takip  : @fatihhocaipsala

 

Yorumlar (0)

Diğer Makaleleri

Fatih ŞAHİN

Kurban

29 Temmuz 2020 12:12 | Hit: 58

Fatih ŞAHİN Tüm Yazıları

Fatih ŞAHİN

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli.....

15 Temmuz 2020 14:05 | Hit: 222

Fatih ŞAHİN Tüm Yazıları

Fatih ŞAHİN

Ne Fetih Biter! Ne de Fatih!

29 Mayıs 2020 10:14 | Hit: 1.019

Fatih ŞAHİN Tüm Yazıları

Fatih ŞAHİN

Herkese Büyük İkramiye

18 Mayıs 2020 13:34 | Hit: 964

Fatih ŞAHİN Tüm Yazıları

Fatih ŞAHİN

Hayvanlara Merhamet....

13 Mayıs 2020 13:33 | Hit: 658

Fatih ŞAHİN Tüm Yazıları

Fatih ŞAHİN

"Ramazanda Şartlar Değişti"

11 Mayıs 2020 14:30 | Hit: 954

Fatih ŞAHİN Tüm Yazıları