İstiklal Bir Cadde Adı Değildir.
Bu içerik 10 Mart 2016 18:53 tarihinde eklendi ve 2.103 kez okundu

   İstiklal Marşımız, Kurtuluş Savaşımız kadar muhteşemdir. Milletin istikbalini vatan evlatları kanlarıyla, canlarıyla, yürekleriyle, ümitleriyle, İstiklal Marşımızı Milli Şair Mehmet Akif ise engin kültürü, köklü imanı, sağlam kafası, güçlü kalemiyle yazmışlardır.

   Tarih tekerrürden ibarettir sözü tarih boyunca hem dillerde, hem de tarihin sayfalarında tekrarlanmıştır. Tam 1200 sene önce Bilge Kağan'ın taşa kazınmış şu sözleri   "Ey Türk milleti, üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin yurdunu, devletini, düzenini kim bozabilir?" Allah 'ın izniyle kimse bozamaz, tören devletin ebediyete kadar yaşayacaktır.’’ 1915 ten 1923’lere ve bugün Güneydoğu Anadolu’ya yankılanır bu söz, tekrarlanır şanlı tarih.

   İstiklal Marşımızda aziz milletimizin gururu, öz güveni, Hakka haykırışı, haklarını elde tutabilme gayretinin mücadelesi, hür yaşayabilmek için taşıdığı imanın kaynağı, Yüce Allah'a teslimiyetin duası vardır. İstiklal Marşı, Müslüman Türk milleti için: Devletimiz, milletimiz kıyamete kadar baki olsun duasıdır...       

    1912’lerden sonra Batı Devletleri gibi  bir marşa ihtiyacımız var denilmeye başlanmıştı.Eylül 1920 de  Miralay İsmet İNÖNÜ  bir İstiklâl Marşına ihtiyacımız var deyince , resmi süreç başlamış  Milli Eğitim Bakanı vazifelendirilmişti.724 şiirin  katıldığı yarışmada yazılanlar komisyonu heyecanlandıramamıştı.Para ile Marş yazmam diyen AKİF ikna edilip İstiklal Marşımız yazdırıldı.Nasıl bir ortamda,hangi duygularla ve edebi olarak hangi tekniklerle yazdı milli şair.Gelin bir de onu değerlendirelim…..

   Yunan ordularının Anadolu içlerine kadar yayıldığı, Sevr Antlaşmasının imzalandığı,  Millî Mücadelenin ve Meclisin en heyecanlı aylarının yaşandığı bir sırada gündeme gelen İstiklal Marşı, Mehmet Akif’in de aynı duyguları yoğun olarak yaşadığı günlerinin mahsulü olmuştur. Onunla ilgili hatıralarda şairin, İstiklal Marşı’nın bazı mısralarını henüz yarışmaya katılma kararı vermeden yazdığı, katıldığı günlerde de Taceddin Dergahındaki odasında zaman zaman manevi coşkusunun taştığı ifade edilmektedir. Marşın böyle bir atmosferi yansıtmış olduğu, kendisinin de daha sonra bunu Safahat’ına almayarak, “O benim değil milletimindir” demesinden ve  hasta yatağında, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” temennisinden de anlaşılmaktadır.

   İstiklâl Marşı, nazım tekniği ve muhteva bakımından herhangi bir milli marş güftesinin çok ilerisinde Türk edebiyatının en güzel lirik-hamasi şiirlerindendir. Son kıtası beş mısra olmak üzere dörder mısralık on kıtadan oluşan ve aruzla yazılan şiirin her kıtasının bütün mısraları tam kafiyelidir ve her kıtanın, temayı oluşturan duygu ile uyumlu ton ve vurguların yer aldığı sağlam bir yapısı vardır. İlk iki kıtada bayrağa hitap eder şair.. O nun milletin varlığıyla beraber kıyamete kadar istiklalini müjdeler. Şair üçüncü ve dördüncü kıtalarda Türk milleti adına konuşarak, ebedi hürriyet aşkı ve iman ile Batılılar’ın maddi güçlerine direneceğini söylemektedir. Türk askerine hitap eden beşinci ve altıncı kıtalar, üstünde yaşadığımız yerlerin alelade bir toprak değil vatan olduğunu, onların düşmana çiğnetilmemesi gerektiğini telkin eder. Yedinci ve sekizinci kıtalarda şair sevilen pek çok şey kaybedilse bile vatanın kaybedilmemesi ve ezan seslerinin kesilmemesi duasını eder. Dokuzuncu kıtada bu duası kabul edildiği takdirde kendi ruhunun da rahata ereceğini söyler. Nihayet son kıtada yine bayrağa dönerek ona ve milletine ebediyen çöküş olmayacağını, hürriyetin ve istiklalin ebediyyen onun hakkı olduğu müjdesini tekrar eder. Tam bir bütünlük gösteren şiirde mecaz ve semboller de ifadeyi zenginleştirmiştir.

   Milletin iradesine ve Allah’ın müminlere vaad ettiği zaferin er geç gerçekleşeceğine inanan Mehmed Akif’in şiirindeki özelliklerden biri de milli ve ulvi değerlerle dini motifleri dengeli bir şekilde kıtalara yerleştirmesidir. Bayrak, hilal, yıldız, hak, hürriyet, istiklal, yurt, millet, ırk, vatan, kahramanlık gibi milli kavramlarla iman, şehadet, helal, cennet, huda, ezan, mabed, vecd gibi dinî motifler birbiriyle uyum halinde zengin bir söz tekniği kullanılmış, böylece Millî Mücadele’yi gerçekleştiren halkın ruhunda mevcut iki önemli kavram İstiklal Marşı’nın da iki temel esasını oluşturmuştur. Vatan ve İman…

    Bugün Cizre de, Sur da ,İdilde  kısaca ihanetin olduğu her yer de  İstiklal Marşında ki Vatan aşkıyla, İman dolu yüreklerle görev yapan asker,polis yiğitlerimize selam olsun.M.Akif ERSOY’un ruhu şad olsun. Selam ve dua ile

Yorumlar (0)

Diğer Makaleleri

Fatih ŞAHİN

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli.....

15 Temmuz 2020 14:05 | Hit: 75

Fatih ŞAHİN Tüm Yazıları

Fatih ŞAHİN

Ne Fetih Biter! Ne de Fatih!

29 Mayıs 2020 10:14 | Hit: 927

Fatih ŞAHİN Tüm Yazıları

Fatih ŞAHİN

Herkese Büyük İkramiye

18 Mayıs 2020 13:34 | Hit: 910

Fatih ŞAHİN Tüm Yazıları

Fatih ŞAHİN

Hayvanlara Merhamet....

13 Mayıs 2020 13:33 | Hit: 612

Fatih ŞAHİN Tüm Yazıları

Fatih ŞAHİN

"Ramazanda Şartlar Değişti"

11 Mayıs 2020 14:30 | Hit: 897

Fatih ŞAHİN Tüm Yazıları

Fatih ŞAHİN

Mehmet Akif ve Noel Dayı

27 Aralık 2019 08:49 | Hit: 1.212

Fatih ŞAHİN Tüm Yazıları