Kurban ibadetinin önemi nedir?
Paylaş
Tweetle
Paylaş

Ercan Özelce İpsala Müftüsü

Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder kurban.

 Kurban kesmek peygamber efendimize uymaktır onun sünnetini takip etmektir. Peygamber efendimiz kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir peygamber efendimizin vefat edinceye kadar her yıl Kurban kestiği bilinmektedir. Kurban Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban kesmek akıl sağlığı yerinde, buluğa ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve yolcu olmayan her Müslümanın yerine getireceği mâli bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

 Her ibadetin bir yapılış şekli vardır. Kurban ibadeti de ancak kurban olacak hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesi ile yerine getirilebilir. Bedelini infak etmek suretiyle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Zira hayvanın kesilmesi bu ibadetin gereğidir. Nitekim Hz peygamber efendimiz kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirmiştir. Peygamberimiz, "Kurban Bayramı'nda Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine kaydedileceğini" ifade etmiştir. Bu sebeple kesme olmadan hayvanı veya bedelini sadaka olarak yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek kurban yerine geçmez.

 Banka kredisi ile veya kredi kartı ile kurban kesilebilir mi?

 Kurban kesmek için dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olmak gerekir. Bu zenginliğe sahip olan kimseler, kurbanlarını peşin satın alabileceği gibi borçlanarak da satın alabilirler. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir. Faizli işleme düşmemek şartıyla kredi kartıyla da kurban satın alınabilir.

Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?

Kurban kesecek vatandaşlarımız bu hususa çok dikkat etmelidirler. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurban olmaya engeldir. Ayrıca kurbanlık hayvanların yaşına da dikkat edilmelidir. Kurbanlık hayvanların yaş sınırı bizzat peygamber efendimizin sünneti ile tespit ve tayin edilmiştir. Sığır ve sığır cinsi kurbanlıkların 2 yaşını tamamlamış olması; küçükbaş diye ifade ettiğimiz keçi ve koyun cinsi kurbanlıklar da bir yaşını doldurmuş olması gerekir. Bu hususa mutlaka dikkat etmeliyiz.

Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Usulüne uygun bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla iki atardamardan en az birinin kesilmesi gerekir. Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmelidir. Çevre temizliğine dikkat edilmelidir Kesim esnasında besmele çekilmelidir. İpsala ilçe kurban hizmetleri komisyonumuz tarafından İpsala belediye mezbahanesi kurban kesme yeri olarak belirlenmiştir. Burada Ehil kasaplarca veteriner ve din görevlisi eşliğinde vatandaşlarımızın kurbanları kesilecektir. İmkânı olan her mümin kardeşimizin kurban ibadetini bizzat kendisi veya vekâlet vererek yerine getirmesi gerekir. Birden fazla kurban kesmeyi arzu eden veya kurbanını vekâletle kestirmek isteyen vatandaşlarımız Türkiye Diyanet vakfına 9 Ağustos tarihine kadar vekalet vererek kurbanlarını kestirebilirler.

ipsala ipsala+haber ipsala+haberleri ipsaldan+haberler ipsalahaberleri ipsalahaber ipsala+gazeteleri
Yorumlar (0)